Privatpersoner

Gjenkjenner du deg selv?

Du har ønske om å utvikle deg selv som person?

Du har mange «hvorfor reagerer jeg slik» spørsmål?

Du har utfordringer du ønsker å jobbe med?

Du trenger omskollering?

Du har mål du ønsker å oppnå og lurer på
hvordan du skal komme dit?

Du har  valg du må ta, men finner det vanskelig?

Du har lyst til å bli bedre kjent med deg selv?

Du ønsker varig karriereveiledning?

Du har vært ute av jobb og ønsker å komme tilbake?

Du har vært utbrent eller hatt sterke depresjoner, dårlig selvtillit?

Du har mistet jobben?

Du synes jobben er tung for tiden?

Mange tanker og følelser går igjen. Ved å dykke dypere i disse tankene finner vi løsningen.
Med hjelp av Flyt-modellen kan man se på ulike faktorer som spiller inn når det kommer til utbrenthet. 

Aware of tar gjerne en titt på dette sammen med deg!