360° feedback edition

Kan brukes i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelser. Avdekker hvordan mennesker opptrer innad i organisasjonen og hvordan andre oppfatter dem.

VS

Motivert

Initiativrik

Vil gjerne yte

Informerer

Har integritet

Demotivert

Ikke initiativrik

Vil ikke yte

Informerer ikke

Mangler integritet