Jobb motivasjon

Dette er en test som også er fin i å bruke til å måle

arbeidsmiljø bedrift og til medarbeiderutvikling. 

Autonomi: innflytelse/ betydning av jobben/ identifisere/
nettverk av sosiale relasjoner/ mulighet for forfremmelse.

Avhengighet: negativt stress

Trygghet:Utviklingsmuligheter/ anerkjennelse/ felleskap

Perspektivløshet: manglende støtte/ mangel på
kommunikasjon/ sosial kulde

Utfordring: positivt stress/ strategisk sans/
sosial intelligens/ serviceinstilling

Meningløshet: meningsløshet