Hva kan jeg hjelpe deg med?

Aware of AS kan hjelpe deg på privat basis eller med din bedrift og ansatte. Finn kurs i livet og gled deg over jobb!

Privat

white and black One Way-printed road signages

Karriæreveiledning

• Utforme CV sammen med deg
• Forberedelse til jobbintervju/intervjutrening
• Utforme jobbsøknad sammen med deg
• Veilede deg i hvordan finne drømmejobben

man in blue suit jacket wearing gold round analog watch

Tilbake i jobb

• Har du vært lenge ute av jobb og finner det vanskelig å komme tilbake?
• Har du mistet troen på at du kan klare det?
• Trenger du å omskollere deg men er usikker på dine egenkaper?
• Har du mistet jobben? 

people sitting on chair with brown wooden table

Utbrent/kjedsomhet

• Har du vært lenge ute av jobb
og finner det vanskelig å komme tilbake?

Selvutvikling

• Ønsker du å forstå deg selv og dine reaksjoner bedre?

Denne testen og tilbakemeldingene fra din konsulent, hjelper den deg til å bli mer bevisst på nesten alle sider ved deg selv.

Bedriftshjelp

Rekruttering

Vi håndterer hele prosessen fra stillingsbeskrivelsen til ansettelsen. Vi sikrer deg en effektiv og trygg prossess. Her samarbeider vi med rekrutteringsselskapet, Jobber i Norge. Gjennom vår Identity Compass test vil vi enklere og raskere kunne finne personen som passer jobben og kulturen i din organisasjon.

HR-hjelp

Er du en liten bedrift som synes HR er vanskelig og tidkrevende?
Men har for liten bedrift til å ansette noen i en slik jobb.

Vi kan hjelpe- vi gjøre nemlig dette for deg, ta kontakt og vi lager en plan.

Medarbeiderutvikling

Med utgangspunkt i testen bistår vi deg og din medarbeier med å sette kursen og finne retningen i din organisasjonen. Dette innebærer både faglig og personlig utvikling.

En investering i kunnskap hos de ansatte øker engasjementet i zz og arbeidet.

Vi mennesker er stadig i bevegelse – vi bytter oftere jobb, flytter oftere, kjeder oss oftere osv. Veldig mange er på en evig søken etter nye utfordringer og nye muligheter.

Hvordan investerer du i dine ansatte? Har du stor turnover? Hvordan er produktiviteten, effektiviteten? Hvordan vet du at dine medarbeidere har det tilfredsstillende på jobb?Hvordan er det med sykefraværet hos dere? Har du noen gang ansatt feil person? – og hvor mye koster det deg?

Alt dette kan vi gi deg svar på og bidra til at du forstår dine medarbeidere bedre.

Lederutvikling

Lederskap handler om å støtte mennesker mens de takler forandring. Ledelse handler om å gjennomføre endring. Ledere setter retningen, mens ledelsen lager planer og utarbeider budsjetter. Ledere utvikler og kombinerer de ansattes sterke sider – ledelsen rekrutterer og organiserer ansatte. Ledere motiverer. Ledelsen kontrollerer. Ledere ser etter muligheter. Ledelsen ser etter begrensninger. En velorganisert organisasjon trenger både ledere og ledelse.Vi kan hjelpe deg til utvikle gode ledere og en god ledelse.

Enkelt sagt – lederne har ansvaret om noe går bra og når noe går dårlig.

  • Hvorfor synes noen at du er en bra leder og hvorfor synes andre at du er en dårlig leder?
  • Hva er en god og dårlig leder?
  • Hvordan rekrutterer du ledere inn i bedriften?
  • Hvilket grunnlag rekrutterer du ledere på?
  • Hvordan skolerer du lederne i din bedrift?
  • Hvordan utvikler du deg selv som leder?

Arbeidsmiljø

Hvilken grad av jobb-tilfredshet som til slutt råder for et individ, bestemmes av deres egen personlighet, som er deres egen kognitive intensjon i tenkning og handling. Av den grunn vil en arbeidssituasjon bli vurdert annerledes av forskjellige mennesker avhengig av deres egen kognitive intensjon. For hver enkelt av oss er det en sammenheng mellom vår jobb-tilfredshet og vår egen motivasjon.


Motivasjon er grunnen til at vi gjør det vi gjør, og dette er nært knyttet til våre følelser.


Er det en sammenheng mellom trivsel på jobben og prestasjonen på jobben?

Hvordan ville det være å kunne måle dette og få raskt svar?

For mer informasjon rundt dette ta gjerne en titt på Aware of sin LinkedIn profil: www.linkedin.com