ProJM

ProJM er en avansert dybdetest.
Hva blir avdekket i testene?

Oppfattelse

Sansekanal: se/høre/føle
Interesse: mennesker/steder/aktivitet/informasjon/ting
Perspektiv: eget/partner/observatør

Motivasjonens prosesser

Aktivitetsgrad: pre-aktiv/re-aktiv
Sammenligning: likhet/forskjell
Reaksjon: lik/motsatt
Suksess strategi: visjon/realisering/kvalitetskontroll
Arbeidsorientering: relasjon/oppgave

Motivasjonsfaktorer

Verdier: målverdier/varige verdier
Motiv: innflytelse/tilhørighet/suksess
Retning: vekk fra/frem mot
Referanser: intern/ekstern
Planleggingsstil: muligheter/prosedyrer 
Primær oppmerksomhet: egenomsorg/omsorg for andre

Informasjons bearbeiding: 

Informasjons størrelse: global/detaljert
Tenkestil: abstrakt/konkret
Arbeidsmåte: teamplayer/gruppemedlem/individualist
Tidsorientering: fortid/nåtid/fremtid
Tidsramme: langsiktig/kortsiktig
Overbevisningskanal: se/lytte/lese/gjøre
Overbevisningsstrategi: skeptisk/tillitsfull
Lederstil: ledende/selvreflekterende/instruerende/ikke ledende/operativ