Utgangspunktet for alle mine tjenester er Identity Compass profiltest. Testen tas online og svaret sendes din konsulent. Konsulenten tar kontakt med deg og avtaler tid til tilbakemelding. Tilbakemeldingen kan gjøres fysisk eller på teams/Zoom. Deretter avtales videre førløp og evt coaching. Testene kommer I flere ulike varianter.

Kan brukes i alle samenhenger:

 • Egen utvikling
 • Karriereveiledning
 • Studentveiledning
 • Rekrutering
 • Medarbeiderutvikling
 • Lederutvikling
 • Avdekke utbrenthet og forebygge sykefravær
 • Kommunikasjons utfordringer
 • Teamsammensetning
 • Arbeidsmiljø
 • Motivasjon og engasjement
 • Omstillinger på arbeidsplassen
 • Endringsledelse
 • Mm.

Har du spørsmål om noen av testene Aware of utfører?